Η χώρα του ονείρου

Η χώρα του ονείρου

“Η ψυχή του Χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα. Να πετάει μες τ’ άπειρο, μες τ’ άστρα, μες τα μεγαλεία του Θεού, μες τη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει Χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Γέροντας Πορφύριος

Tuesday, August 05, 2014

Περί της συνεχούς Θείας Μεταλήψεως

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: όταν καλώς και αξίως μεταλαμβάνουν το ιερό και πανάγιο Σώμα του Κυρίου μας, αυτό γίνεται όπλο για όσους πολεμούνται και επαναστροφή για όσους έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό. Ενδυναμώνει τους ασθενείς, ευφραίνει τους υγιείς, θεραπεύει τις ασθένειες, διαφυλάσσει την υγεία. Με τη Θεία Μετάληψη διορθωνόμαστε ευκολότερα και γινόμαστε περισσότερο μακρόθυμοι και υπομονετικοί στους πόνους και στις θλίψεις. Μας καθιστά περισσότερο θερμούς στην αγάπη, λεπτούς στη γνώση, πρόθυμους στην υπακοή, οξείς και γρήγορους στην ενέργεια των χαρισμάτων.Σε όσους δε δεν μεταλαμβάνουν συχνά συμβαίνουν τα αντίθετα, αφού δεν είναι σφραγισμένοι με το Τίμιο Αίμα του Κυρίου μας. Σφάζεται τότε το Πρόβατο και με το Τίμιο Αίμα Του σφραγίζονται η πράξη και η θεωρία, δηλαδή η έξη και η ενέργεια, οι παραστάδες των δικών μου θυρών, των κινήσεων του νοός. Αυτά ανοίγονται καλώς στη θεωρία και κλείνονται πάλι σαν θύρες από τη θεωρία των υψηλότερων και ακατάληπτων νοημάτων.

Ο θείος Κύριλλος Αλεξανδρείας λέει ότι με τη θεία Μετάληψη οι νοητοί κλέφτες, οι δαίμονες, δεν βρίσκουν την ψυχή μας άδεια, ώστε να μπουν σε αυτή μέσω των αισθήσεων. Πρέπει να εννοήσεις σαν θύρα της οικίας τις αισθήσεις. Μέσω αυτών εισέρχονται στην καρδιά οι εικόνες όλων των πραγμάτων και χύνεται σε αυτήν το άμετρο πλήθος των επιθυμιών. Ο προφήτης Ιωήλ ονομάζει αυτές τις αισθήσεις παράθυρα λέγοντας ότι από αυτά θα μπουν οι κλέφτες, επειδή δεν ήταν χτισμένα με το Τίμιο Αίμα του Χριστού. Ο Άγιος Κύριλλος λέει ακόμη πως με τη θεία Κοινωνία καθαριζόμαστε από κάθε ψυχική ακαθαρσία και λαμβάνουμε προθυμία και ζέση για τις αρετές. Το Τίμιο Αίμα του Χριστού όχι μόνο μας ελευθερώνει από κάθε φθορά, αλλά μας καθαρίζει και από κάθε ακαθαρσία που κρύβεται μέσα στην ψυχή μας. Δεν μας αφήνει να ψυχρανθούμε από την αμέλεια, αλλά μας κάνει ζέοντες και θερμούς στο Άγιο Πνεύμα.

Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επισημαίνει: τα δάκρυα και η κατάνυξη έχουν μεγάλη δύναμη. Πέρα όμως από όλα μαζί, η αγία Κοινωνία έχει μεγάλη δύναμη και ωφέλεια και από ό,τι βλέπω είσθε πολύ αμελείς σε αυτό το ζήτημα. Δεν προσέρχεστε στη θεία Μετάληψη. Απορώ και εξίσταμαι, γιατί σας βλέπω να κοινωνείτε μόνο την Κυριακή, ενώ δεν μεταλαμβάνετε αν τελείται Λειτουργία κάποια άλλη μέρα. Αυτά δε σας τα λέω, για να κοινωνείτε απλά και όπως έτυχε, δίχως προετοιμασία – ο Απόστολος γράφει να δοκιμάζει κανείς τη συνείδησή του και έτσι να τρέφεται από τον άγιο Άρτο και να πίνει από το θείο Ποτήριο. Όποιος μεταλαμβάνει ανάξια θα κατακριθεί, επειδή δε διακρίνει καλά, ώστε να ευλαβείται το άγιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου. Μη γένοιτο. Σας λέω να κοινωνούμε συχνά, να καθαρίζουμε όσο μπορούμε τους εαυτούς μας με την επιθυμία μας και την αγάπη μας για τη θεία Κοινωνία και έτσι καθαροί να μεταλαμβάνουμε.

Βλέπεις το ανερμήνευτο χάρισμα; Όχι μόνο πέθανε για μας, αλλά προσέφερε ακόμη και τον Εαυτό Του στην αγία Τράπεζα για να Τον κοινωνούμε. Αν λοιπόν, αδελφοί μου, πράττουμε όπως μας προστάζουν οι άγιοι Πατέρες και κοινωνούμε συχνά, θα έχουμε συνεργό και βοηθό σε αυτήν την ολιγοχρόνια ζωή τη θεία Χάρη. Θα έχουμε συμβοηθούς τους αγγέλους του Θεού και ακόμη και τον ίδιο τον Δεσπότη των αγγέλων. Επιπλέον, θα αποδιώξουμε μακριά μας τους εχθρικούς δαίμονες, όπως λέει και ο θείος Χρυσόστομος (τόμος 13ος, σελ.580-583)· σαν λιοντάρια που αποπνέουν φωτιά, έτσι αναχωρούμε από την πνευματική εκείνη Τράπεζα των Μυστηρίων. Προκαλούμε φόβο στο διάβολο επειδή έχουμε μαζί μας ως κεφαλή τον Χριστό και την αγάπη που μας έδειξε. Αυτό το Αίμα λαμπρύνει τη βασιλική εικόνα της ψυχής μας, δηλαδή το νου μας, το λόγο και το πνεύμα. Αυτό το Αίμα γεννά κάλλος και υπερθαύμαστη ωραιότητα. Δεν αφήνει να απομακρυνθεί η ευγένεια και η λαμπρότητα της ψυχής, την οποία ποτίζει και τρέφει συνεχώς.

Αυτό το Αίμα, όταν μεταλαμβάνεται αξίως, καταδιώκει τους δαίμονες και τους απομακρύνει από εμάς, προσκαλεί όμως τους αγγέλους και τον Δεσπότη των αγγέλων. Αυτό συμβαίνει, επειδή οι δαίμονες φεύγουν από όπου δουν το Αίμα το Δεσποτικό, ενώ οι άγγελοι συντρέχουν και βοηθούν. Αυτό το Αίμα είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Με αυτό χαίρεται η ψυχή, με αυτό καλλωπίζεται, με αυτό θερμαίνεται. Αυτό το Αίμα κάνει το νου μας περισσότερο λαμπρό και από τη φωτιά και την ψυχή μας πιο ωραία από το χρυσάφι. Όσοι μεταλαμβάνουν αυτό το Σώμα στέκονται μαζί με τους αγγέλους, αρχαγέλλους και τις άνω δυνάμεις, επειδή είναι ενδεδυμένοι με το φόρεμα το βασιλικό και έχουν μαζί τους πνευματικά όπλα. Ακόμη, όμως, δε σας είπα το μεγαλύτερο χάρισμα · όσοι μεταλαμβάνουν φορούν τον ίδιο τον Βασιλέα.

Ακούτε αδελφοί μου τι συμφορές παθαίνουν όσοι δεν μεταλαμβάνουν συχνά και απομακρύνονται από τα Μυστήρια; Ακούτε ότι δαιμονίζονται ή και μεταμορφώνονται σε κάποιο είδος αλόγων ζώων όπως τα παλιά χρόνια ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας μεταμορφώθηκε σε βόδι; Και δίκαια υποφέρουν, διότι ενώ μπορούν να γίνουν από άνθρωποι θεοί κατά χάρη με τη συνεχή θεία Κοινωνία, δεν το θέλουν. Απομακρυνόμενοι όμως από τη θεία Μετάληψη χάνουν και την ανθρώπινη μορφή που έχουν, μετασχηματίζονται σε άλογα ζώα και παραδίνονται στην εξουσία του Σατανά, όπως λέει και ο ψαλμωδός «Ω Κύριε, ιδού, χάνονται εντελώς εκείνοι που απομακρύνονται από την Χάρη Σου» (Ψαλμός ΟΒ 27).

Μάλλον πρέπει να πω, ότι αν αιφνιδίως έρθει ο θάνατος σε εκείνους που αργοπορούν να μεταλάβουν και τους βρει ανέτοιμους χωρίς τη θεία Μετάληψη, τι άραγε θα γίνουν οι ταλαίπωροι; Πώς θα μπορέσουν να διέλθουν με ελευθερία τους τελωνάρχες δαίμονες του αέρος; Ποιο φόβο και τρόμο θα δοκιμάσει η ψυχή τους ενώ μπορούσαν να ελευθερωθούν από όλα αυτά με τη συχνή Κοινωνία, όπως έχει πει ο θείος Χρυσόστομος; Έλεος, Θεέ μου.

Όσοι μεταλαμβάνουν με καθαρά συνείδηση λίγο πριν το θάνατό τους τα άχραντα Μυστήρια, όταν πια εξέλθει η ψυχή τους, λόγω της χάρης της θείας Κοινωνίας, τους περικυκλώνουν οι άγγελοι και τους αναβιβάζουν στον ουρανό. Και συ αδελφέ μου, δε γνωρίζεις πότε θα έρθει ο θάνατος, σήμερα ή αύριο ή αυτή την ώρα. Πρέπει πάντοτε να είσαι κοινωνημένος και έτοιμος. Αν είναι θέλημα Θεού να ζήσεις ακόμα, με τη χάρη της θείας Κοινωνίας, θα περάσεις μια ζωή γεμάτη από χαρά, ειρήνη, αγάπη, συνοδευμένη και από όλες τις άλλες αρετές. Εάν πάλι είναι θέλημα Θεού να πεθάνεις, τότε με την αγία Κοινωνία θα περάσεις ελεύθερα από τα τελώνια των δαιμόνων που βρίσκονται στον αέρα, και θα κατοικήσεις με ανεκλάλητη χαρά στις αιώνιες μονές. Αφού με τη συχνή θεία Μετάληψη είσαι ενωμένος πάντοτε με τον γλυκύ Ιησού Χριστό, τον παντοδύναμο Βασιλέα, και εδώ θα ζήσεις μακάρια ζωή και όταν πεθάνεις, οι δαίμονες θα φύγουν μακριά σου αστραπιαία, ενώ οι άγιοι άγγελοι θα σου ανοίξουν την ουράνια είσοδο και θα σε πέμψουν με συνοδεία ως το θρόνο της μακαρίας Τριάδος.

(“Περί της ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων”, Εκδόσεις Μυριόβιβλος, 2004.)
Πηγές: ηλ. κειμένου: im-glyfadas.gr-
 alopsis.gr- agioritikesmnimes.blogspot.gr

 http://tokandylaki.blogspot.ca/2014/07/blog-post_12.html

http://agiopneymatika.blogspot.gr/2014/07/blog-post_30.html

Tuesday, July 01, 2014

Αγάπη χωρίς όρια

Friday, June 20, 2014

Πόσο σ' αγαπώ


Πόσο σ’ αγαπώ

είσαι κύμα δυνατό

που με παίρνει μακριά

σ’ ακρογιάλια μαγικά.

 

Πιασμένοι χέρι χέρι

γλυκό μου ταίρι

περπατάμε στη ζωή

με μια ψυχή.

 

Πετάμε ψηλά

ελεύθερα πουλιά

τρέχουμε στην αμμουδιά

χορεύουμε αγκαλιά.

 

18/6/14

elenitheof

 


Sunday, April 13, 2014

Η χώρα που τα όνειρα γίνονται αληθινά


Εκείνο που ήθελα παντοτινά
τα όνειρά μου να γίνουν αληθινά
έφτιαξα μια χώρα γεμάτη ομορφιά
που κοιτά τον κόσμο με παιδική ματιά.

 Αφήνω πίσω το παρελθόν
ζω κάθε στιγμή στο παρόν
για το μέλλον δεν αγωνιώ
τη ζωή μου έχω αναθέσει στο Θεό.

 Στα δρομάκια της καρδιάς
στη σιωπή της νυχτιάς
περπατώ μαζί με το Χριστό
και μου δείχνει τον ουρανό.

 Έφτιαξα μια χώρα μυστική
εκεί που τα όνειρα γίνονται αληθινά
εκεί που η πληγωμένη μου καρδιά
βρίσκει ανάπαυση και νόημα στη ζωή.

 27/12/13

elenitheof

 

 

Monday, February 17, 2014

Άνεργη μητέρα ζητά εργασία

Είναι κάποιες στιγμές που παγώνεις και σφίγγεις,δεν γίνεται να μείνεις ασυγκίνητος στο δράμα του συνανθρώπου σου ειδικά όταν μιλάμε για μητέρα με παιδί,όπως είναι η ιστορία της Ελπίδας .
Σήμερα πριν λίγη ώρα λάβαμε την παρακάτω επιστολή:
 
«Σας παρακαλώ αν μπορείτε βοηθήστε με τους λογαριασμούς και το ενοίκιο.

Αριθμός λογαριασμού ΔΕΗ 703070824038 229Ε

Αριθμός κωδικού λογαριασμού ΟΤΕ 12537877-7 , 95 ΕΥΡΩ.

Λογαριασμός ενοικίου εθνική τράπεζα 05976010933  ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  250Ε .

Είμαι μια μητέρα 32 ετών που μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί και δίνω τον δικό μου αγώνα επιβίωσης. Χωρίς δουλειά, δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις καθημερινές ανάγκες και να προσφέρω στον επτάχρονο γιο μου τα απαραίτητα αγαθά, ο οποίος έχει επιπλέον ανάγκη λογοθεραπείας. Ζητώ την προσοχή και τη βοήθεια όλων σας, προκειμένου να βρω μία δουλειά ως οικιακή βοηθός, καθαρίστρια ή φροντίζοντας ηλικιωμένους.

 Αν επιθυμείτε να προσφέρετε με οποιοδήποτε τρόπο τη βοήθειά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλ. 6972-331053 ή στο e-mail: elpida19822006@yahoo.gr 

Επίσης, έχω μιλήσει με το 197  για να φιλοξενηθώ σε ίδρυμα με το παιδί, υπάρχει λίστα και είναι για λίγο χρονικό διάστημα. Μίλησα με το χαμόγελο του παιδιού και την κιβωτό του κόσμου και φιλοξενούν μόνο το παιδί με παρέμβαση εισαγγελέα και μετά είναι πολύ δύσκολο να τον ξαναπάρω.
Μόνο πίκρα έχω, σε καμιά μάνα να μην τύχη αυτό που ζω, κλαίω και  υποφέρω καιρό τώρα γι’ αυτό επέμενα με τις κοινοποιήσεις, παρακάλεσα εταιρίες και ανθρώπους για δουλειά αλλά δεν βρήκα τίποτα. Ζητώ δημόσια συγγνώμη από τον γιο μου που δεν τα κατάφερα σαν μάνα να του προσφέρω ένα σπίτι και ένα φαγητό. Αγάπη μόνο είχα και έχω απεριόριστη για τον μονάκριβο μου. Δεν θέλω ποτέ κανείς να βρεθεί στην θέση μου.
Ζητώ την βοήθεια σας απεγνωσμένα»

Thursday, January 09, 2014

ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΓΑΠΗΣ:

ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΓΑΠΗΣ:
Ο Γεώργιος Ψυλλίδης αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας..προσπαθεί να παραμείνει στην ζωή έχοντας ένα υποστηρικτικό μηχάνημα στην καρδιά,λειτουργίας 27% και περιμένει για μεταμόσχευση..
πριν λίγο καιρό έχασε την κόρη του και σήμερα αν δεν συμπληρωθεί ένα χρηματικό ποσό για να καλύψει κάποια χρέη,κινδυνεύει να φυλακιστεί αδίκως!
παρακαλώ..αν όλοι μας συνεισφέρουμε έστω και ένα μικρ...ό ποσό,θα φέρουμε καρπούς ζωής..
ας κινητοποιηθούμε λοιπόν..
μην το αγνοήσουμε..
στο τηλ: 6978512841,θα μπορέσετε να μιλήσετε μαζί του
η κατάσταση είναι σοβαρή

Εθνική τράπεζα:
αριθμός λογαριασμού: 652/602255-30
ΙΒΑΝ: GR5501106520000065260225530

Ευχαριστώ..

Tuesday, December 31, 2013

2014 ευχές

 
Καλή Πρωτοχρονιά.
Το νέο έτος να είναι ένα νέο ξεκίνημα
για μια ζωή ευτυχισμένη
μαζί με τα πρόσωπα που μας αγαπούν,
μας σέβονται και μας καταλαβαίνουν.
 
 


Κέρσορες © "Copy/Paste"